instagram
UDRUGA MISTIČNA BIĆA
Jablanovečka 37, 10000 Zagreb
tel/fax: 01 304 1012
OIB 10613218926
Raiffeisenbank Austria d.d.

HR4824840081135023645

web mb_new_rotated  

Davor Rogić – Predsjednik udruge
mail: davor@misticnabica.hr
mob: 098 221 282

Jelena Rogić – Tajnica uduge
mail: jelena@misticnabica.hr
mob: 091 726 8260

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja filmske, likovne i tehničke kulture, te promicanje kvalitete života.
Cilj Udruge je i neprofitno pružanje medijskih usluga.Odlukom Agencije za elektroničke medije ( KLASA: UP/I-612-12/16-14/0004 ) Udruga Mistična bića je registrirana kao neprofitni proizvođač televizijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:
• stvaranje i unaprijeđivanje svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja članova i njihovog bavljenja fotografijom, filmskom, likovnom, tehničkom i sličnom djelatnošću
• organiziranjem izložbi, susreta, revija, radionica, festivala, stručnih ekskurzija i sličnih priredbi čiji su nositelji članovi udruge, te sudjelovanjem na sličnim manifestacijama u organizaciji drugih udruga, saveza i zajednica, sukladno pravnim propisima
• izvođenjem izvanškolskih i sudjelovanjem u izvannastavnim programima fotografskog, tehničkog, likovnog odgoja i obrazovanja mladeži, a osobito darovite djece, u svrhu korisnog i zanimljivog provođenja kvalitetnog slobodnog vremena, stjecanja fotografske, snimateljske, likovne, crtačke odnosno animacijske vještine, uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti, te usmjeravanja ka izboru zanimanja i njihovom poticanju za bavljenje takvom djelatnošću
• uradnja s gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima i  drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge
• promicanje kvalitete života kroz video djelatnost, organiziranje predavanja i druženja sa temom: zdravi način života
Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom Udruga može obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti:
• školovanje i osposobljavanje članova za stjecanje i unapređenje fotografskih, snimateljskih, likovnih i tehničkih vještina, te poticanje i promicanje njihovog  stvaralaštva kroz radionice
• izdavačka djelatnost, sukladno pravnim propisima
• proizvodnja i distribucija filmova, video filmova i televizijskog programa